E-imza Nedir ?  E-imza Fiyatları İçin..

Nitelikli Elektronik Sertifika'ya (NES) dayanılarak oluşturulan elektronik imza (e-İmza) güvenli elektronik imzadır. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca, "güvenli elektronik imza, elle atılan imzayla aynı hukuki sonucu doğurur".


  Ürün Özellikleri
 • Hızlı ve etkin bir başvuru süreciyle, kolaylıkla sağlanmaktadır.
 • Başvuru, kurulum, kullanım aşamalarında ücretsiz telefon desteği verilmektedir.
 • Başvuru aşamaları Çağrı Merkezi'mizden veya sertifika@turktrust.com.tr e-posta adresimizden takip edilebilir.
 • Güvenilir, güçlü ve milli bir kuruluşun ürünüdür.
  Teknik Özellikleri
 1. TÜRKTRUST tarafından üretilen nitelikli elektronik sertifikalar ITU-TRec. X.509V.3 ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan Tebliğ'le belirlenmiş diğer standartlarla uyumludur.
 2. Kesintisiz Çevrim İçi Sertifika Durum Protokolü (OCSP) ve Sertifika İptal Listesi (SİL/CRL) desteğine sahiptir.
 3. Kullanım güvenliğiniz için anlık sertifika iptal ve askıya alma hizmetleri kesintisiz sağlanmaktadır.
 4. 1 (bir), 2 (iki) ve 3 (üç) yıllık sertifika seçenekleri bulunmaktadır.
 5. TÜRKTRUST nitelikli elektronik sertifikaları, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uyarınca yüksek bilgi güvenliği ve fiziksel güvenlik koşulları altında üretilmektedir.

Avantajları
Elektronik imza, elle atılan imzaya eşdeğer nitelikte kullanılabildiği için, elektronik ortamda her türlü resmi işlemin, kağıt ortamına göre daha hızlı, güvenilir ve maliyet etkin biçimde yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda elektronik imza, kamu kuruluşlarıyla yapılan işlemlerde, bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde, e-devlet, e-iş ve e-ticaret uygulamalarında, elektronik haberleşme ve sözleşmelerde kısaca 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki tüm işlemlerde kullanılabilir.
Kullanım Alanları
 • Bankacılık işlemleri ile diğer finansal uygulamalarda,
 • Kamu kuruluşlarına yapılan çeşitli başvurular ve yürütülen işlemlerde,
 • Elektronik yazışma ve sözleşmelerde,
 • Elektronik haberleşmelerde,
 • Sigortacılık işlemlerinde,
 • Hukuki işlemlerde,
 • Kurumsal kaynak planlama uygulamalarında,
 • E-devlet, e-ticaret, e-iş uygulamalarında
 • e-İmza kullanabilmek için NES sahibi olmanız yeterli!

Sorulan Sorular

Elektronik imza, elle atılan imzaya eşdeğer nitelikte kullanılabildiği için, elektronik ortamda her türlü resmi işlemin, kağıt ortamına göre daha hızlı, güvenilir ve maliyet etkin biçimde yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda elektronik imza, kamu kuruluşlarıyla yapılan işlemlerde, bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde, e-devlet, e-iş ve e-ticaret uygulamalarında, elektronik haberleşme ve sözleşmelerde kısaca 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki tüm işlemlerde kullanılabilir.

Açık anahtar altyapısı, elektronik imzanın güvenli ve güvenilir biçimde uygulanmasını sağlamak için kullanılan bir teknolojidir. Açık anahtar altyapısı kullanılarak oluşturulan bir elektronik imzanın kimden geldiğinin belirlenmesi, imzalanmış metnin elektronik ortamdaki doğruluğunun ve bütünlüğünün sağlanması, atılan imzanın imza sahibi tarafından inkar edilememesi sağlanmış olur. Kanun'da yer alan güvenli elektronik imzanın özelliklerinin sağlanması için kullanılır.

Elektronik sertifikaların geçerlilik süreleri güvenlik nedeniyle sınırlandırılmıştır. Geçerlilik süresi sonunda, sertifika sahiplerinin elektronik sertifika kullanımına devam etmek istemeleri halinde sertifikalarını ESHS'lerin bildirecekleri yöntemler uyarınca yenilemeleri gerekir. Nitelikli elektronik sertifikalar için genel olarak 1 (bir), 2 (iki) veya 3 (üç) yıllık geçerlilik süreleri kullanılır.

Bir ESHS'nin, başvuru sahiplerine yönelik olarak sertifika üretebilmesini sağlayan, ürettiği nitelikli elektronik sertifikalar ve sunucu sertifikaları gibi sertifikaları imzalamakta kullandığı imza oluşturma verisine karşılık gelen imza doğrulama verisiyle ESHS'nin kurumsal kimliği arasında bağ kuran, yine ESHS'nin kendi imza oluşturma verisiyle imzalanmış sertifikasına kök sertifika adı verilir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca TK tarafından yayımlanan "Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereği, ESHS faaliyete geçmesini müteakip yedi (7) gün içinde; kök sertifikasının sertifika özet değerini ve özetleme algoritmasını kendi İnternet sayfasında yayımlar, ulusal yayın yapan en yüksek tirajlı üç (3) gazetede ilan vermek suretiyle kamuoyuna duyurur ve gazete ilanlarının bir örneğini TK'ya iletir.

Elektronik imzanın Türkiye'de uygulanmasıyla ilgili hukuki dayanak, "5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu" ile TK tarafından yayımlanmış olan "Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ" dir.

Çapraz sertifikasyon, bir ESHS tarafından üretilen elektronik sertifikaların, diğer bir ESHS'nin ürettiği elektronik sertifikalara güvenen üçüncü taraflar tarafından, ESHS'nin kök sertifikası üçüncü tarafın elinde olmadığı halde doğrulanabilmesini sağlayan, ESHS'lerin birbirlerinin kök sertifikalarını imzalamasıyla oluşturdukları sertifikasyon biçimidir.

Elektronik sertifikaların bilgisayar sistemlerine tanıtılması ve elektronik imzalı metinlerin imza doğrulaması için çeşitli istemci yazılımları kullanılabilir. Bu yazılımlar uygulamaya özel geliştirilebileceği gibi, bu işlevi yerine getiren paket programlar da bulunabilir. Pek çok e-posta programı ve İnternet tarayıcısı da elektronik sertifika kullanım özelliklerine sahiptir.

Kanun gereği, yabancı bir ülkede kurulu bir ESHS tarafından verilen elektronik sertifikaların hukukî sonuçları milletlerarası anlaşmalarla belirlenir. Yabancı bir ülkede kurulu bir ESHS tarafından verilen elektronik sertifikaların, Türkiye'de kurulu bir ESHS tarafından kabul edilmesi durumunda, bu elektronik sertifikalar nitelikli elektronik sertifika sayılır. Bu elektronik sertifikaların kullanılması sonucunda doğacak zararlardan, Türkiye'deki ESHS de sorumludur.

Kanun gereği, Türkiye'de elektronik imzanın hukuki ve teknik yönleri ile uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleme ve ESHS'lerin faaliyetlerini denetleme görevi Telekomünikasyon Kurumu'na (TK) verilmiştir. Kurum, gerekli gördüğü zamanlarda ESHS'leri denetleyebilir. Kanundaki şartları yerine getiren gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, TK denetimi sonrası ESHS olarak faaliyete geçebilir. İlgili Başbakanlık genelgesi gereği kamu kurum ve kuruluşları için TÜBİTAK'a bağlı bir sertifikasyon merkezi oluşturulmuştur. Kamu kapsamının dışında kalan sertifika başvuru sahiplerine yönelik olarak, TK denetiminden geçmiş yetkili ESHS'ler elektronik sertifika hizmetleri verirler.

İMZA ÖDEMESİ

1-şirket hesabından
2-şahsın kendi hesabından
(havale ile yapılan ödeme dekontları turktrust@goktas.net’e mail atılmalıdır.)
3- Kredi kartı ile ödeme, (Ankara’dan gelecek onay aramasında telefonla tahsilat yapılır. )
Farklı hesap veya elden ödeme kabul edilmemektedir.

AÇIKLAMA :İSİM SOYİSİM + TCNO +EIMZA BEDELI
  ALICI ADI :TURKTRUST A.Ş.

BANKA ŞUBE İBAN
İş Bankası GOP Şubesi IBAN: TR42 0006 4000 0014 2410 2711 11
Garanti Bankası GOP Şubesi IBAN: TR52 0006 2000 3240 0006 2987 03
ŞekerBank GOP Şubesi IBAN: TR93 0005 9019 5013 0195 0025 56

E-IMZA FIYATLARI

1 YILLIK

139/ TL

2 YILLIK

199/ TL

3 YILLIK

229/ TL

Basvuru için Gerekli Belgeler

Başvuruların tamamlanabilmesi için gerekli belgelerin bize iletilmesi gerekmektedir.

Belge Bireysel Başvuru Kurumsal Başvuru
1 TÜRKTRUST Sertifika Sahibi Taahhütnamesi
2 Kimlik Fotokopisi
3 Ödeme belgesi
4 Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
5 Resmi Onaylı Meslek Belgesi

Alanya Göktaş Bilgisayar © 2015